LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
100201 NP
1 R0504  R0505 
2 D0502 
100202 NP
1 R0406 
1 R0504  R0505 
2 D0902 
3 D0502 
100207 P
1 R0401  R0406 
2 D0902 
3 D0503 
100208 NP
1 R0401  R0406 
2 D0902 
3 D0502 
100210 NP
1 R0401  R0406 
1 R0504 
2 D0502 
100211 P
1 R0309 
1 R0901  R0902 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D0901  D0902  D0905  D0906 
100212 NP
1 R0504  R0505 
2 D0901  D0902  D0905  D0906 
3 D0502 
100213 P
1 D0902  D0905  D0906 
2 D0503 
100214 NP
1 D0902  D0905  D0906 
2 D0502 
100215 NP
1 D0902  D0905  D0906 
2 D0502 
100299
   
resultats: 1 a 11 de 11 intervals de resultats:
1-11 |