LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
100804 NP
1 D0902 
2 D0502 
100808 P
1 D0902 
2 D0503 
100809 NP
1 R0406 
1 R0505 
2 D0502 
100810 P
1 D0906 
2 D0503 
100811 NP
1 D0902 
2 D0502 
100812 P
1 R0505 
2 D0902 
100813 NP
1 D0902 
100814 NP
1 R0401 
2 D0502 
100815 P
1 R0401  R0406 
1 R0505 
2 D0902 
3 D0503 
100816 NP
1 R0401  R0406 
1 R0505 
2 D0902 
3 D0502 
100817 P
1 D0902  D0905  D0906 
2 D0503 
100818 NP
1 D0902  D0905  D0906 
2 D0502 
   
resultats: 1 a 12 de 15 intervals de resultats:
1-12 |  13-15 |