LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
130701
grup 6
P
1 R0308  R0310 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
130702
grup 6
P
1 R0308  R0310 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
130703
grup 6
P
1 R0308  R0310 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
   
resultats: 1 a 3 de 3 intervals de resultats:
1-3 |