LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
140601 P
1 R0201 
1 R0309 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D1001 
140602 P
1 R0201 
1 R0501  R0505 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D1001 
140603 P
1 R0201 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D1001 
140604 P
1 R0201 
1 R0501  R0505 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D0905  D0906 
4 D1001 
140605 P
1 R0201 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D0905  D0906 
4 D1001 
   
resultats: 1 a 5 de 5 intervals de resultats:
1-5 |