LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
161001
grup 7
P
1 D0801  D0802 
1 D0901  D0904 
2 D1001 
161002
grup 8
NP
1 D0801  D0802 
1 D0901  D0904 
2 D1001 
161003
grup 17
P
1 D0801  D0802 
1 D0904  D0905 
2 D1001 
161004
grup 7
NP
1 D0801  D0802 
1 D0904  D0905 
2 D1001 
   
resultats: 1 a 4 de 4 intervals de resultats:
1-4 |