LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
190102 NP
1 R0401  R0406 
190105 P
1 D0902 
2 D0503 
190106 P
1 D0801  D0802 
1 D0901  D0905 
190107 P
1 D0902 
2 D0503 
190110 P
1 R0701 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D1001 
4 D0503 
190111 P
1 R0505 
2 D0902 
3 D0503 
190112 NP
1 R0505 
2 D0502 
190113 P
1 R0505 
2 D0902 
3 D0503 
190114 NP
1 R0505 
2 D0902 
3 D0502 
190115 P
1 D0902 
2 D0503 
190116 NP
1 D0902 
2 D0502 
190117 P
1 D0902 
2 D0503 
   
resultats: 1 a 12 de 15 intervals de resultats:
1-12 |  13-15 |