LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
190102
grup 2
NP
1 R0401  R0402  R0403 
190105
grup 9
P
1 D0902 
2 D0503 
190106
grup 7
P
1 D0801  D0802 
1 D0901  D0904 
190107
grup 9
P
1 D0902 
2 D0503 
190110
grup 4
P
1 R0701 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
4 D1001 
5 D0503 
190111
grup 4
P
1 R0507  R0510 
2 D0902 
3 D0503 
190112
grup 4
NP
1 R0505 
3 D0502 
190113
grup 5
P
1 R0507  R0510 
2 D0902 
3 D0503 
190114
grup 5
NP
1 R0505 
2 D0902 
3 D0502 
190115
grup 5
P
1 D0902 
2 D0503 
190116
grup 5
NP
1 D0902 
2 D0502 
190117
grup 4
P
1 D0902 
2 D0503 
   
resultats: 1 a 12 de 15 intervals de resultats:
1-12 |  13-15 |