LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
190203 NP
1 D0902  D0905  D0906 
2 D0502 
190204 P
1 R0101  R0102  R0103 
2 D0902  D0905  D0906 
3 D1001 
4 D0503 
190205 P
1 R0101  R0102  R0103 
2 D0901  D0902  D0905  D0906 
3 D1001 
4 D0503 
190206 NP
1 R0504 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D0801  D0802 
3 D0901  D0902  D0905  D0906 
4 D1001 
5 D0502 
190207 P
1 R0309 
1 R0901  R0902 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D1001 
190208 P
1 R0101  R0102  R0103 
2 D1001 
190209 P
1 R0101  R0102  R0103 
2 D1001 
190210 NP
1 R0307 
2 R0101  R0102  R0103 
190211 P
1 D0902  D0905  D0906 
2 D1001 
3 D0503 
190299
   
resultats: 1 a 10 de 10 intervals de resultats:
1-10 |