LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
190501 NP
1 R0301  R0302  R0306 
2 D0801  D0802 
3 D1001 
4 D0502 
190502 NP
1 R0301  R0302  R0306 
2 D0801  D0802 
3 D0502 
190503 NP
1 R0301  R0302  R0306 
1 R1001  R1002 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D0801  D0802 
4 D1001 
5 D0502 
190599
   
resultats: 1 a 4 de 4 intervals de resultats:
1-4 |