LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
190801
grup 2
NP
1 R0101  R0102  R0104  R0105 
2 D0902 
3 D1001 
4 D0502 
190802
grup 4
NP
1 R0505  R0506  R0507  R0508  R0509  R0510 
2 D0901  D0902 
3 D0502 
190805
grup 3
NP
1 R0301  R0302 
1 R0507  R0509  R0510 
1 R1001  R1002 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D0801  D0802 
3 D0901  D0902  D0904  D0905 
4 D1001 
5 D0502 
190806
grup 4
P
1 R0308  R0310 
1 R0702 
2 D0902 
3 D1001 
4 D0503 
190807
grup 7
P
1 D0801  D0802 
1 D0901  D0904  D0905 
190808
grup 8
P
1 R0402 
2 D0902 
3 D0503 
190809
grup 8
NP
1 R0303  R0305  R0307  R0308  R0310 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D0801  D0802 
3 D0901  D0904 
4 D1001 
190810
grup 8
P
1 R0308  R0310 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D0801  D0802 
3 D0901 
4 D1001 
190811
grup 3
P
1 D0801  D0802 
1 D0901  D0902  D0904  D0905 
2 D1001 
3 D0503 
190812
grup 3
NP
1 R0301  R0302 
1 R0505 
1 R1002 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D0801  D0802 
3 D0901  D0902  D0904  D0905 
4 D1001 
5 D0502 
190813
grup 3
P
1 D0901  D0902  D0904  D0905 
2 D1001 
3 D0503 
190814
grup 3
NP
1 R0301  R0302 
1 R0505 
1 R1002 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D0901  D0902  D0904  D0905 
4 D1001 
5 D0502 
   
resultats: 1 a 12 de 13 intervals de resultats:
1-12 |  13-13 |