LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
190901
grup 2
NP
1 R0101  R0102  R0104  R0105 
2 D0902 
3 D1001 
4 D0502 
190902
grup 3
NP
1 R0505 
2 D0801  D0802 
2 D0901  D0902  D0904  D0905 
3 D0502 
190903
grup 4
NP
1 R0505  R0506  R0507  R0510 
2 D0901  D0904  D0905 
3 D0502 
190904
grup 4
NP
1 R0308  R0310 
1 R0701 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D0801  D0802 
3 D0905 
4 D1001 
5 D0502 
190905
grup 4
NP
1 R0308  R0310 
1 R0702 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D0902 
4 D1001 
5 D0502 
190906
grup 7
NP
1 D0801  D0802 
1 D0901  D0902  D0904  D0905 
190999
grup 4
   
resultats: 1 a 7 de 7 intervals de resultats:
1-7 |