LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
191001
grup 2
NP
1 R0401  R0402  R0403 
191002
grup 2
NP
1 R0401  R0402  R0403 
2 D0502 
191003
grup 2
P
1 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
2 D0902 
3 D0503 
191004
grup 2
NP
1 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
2 D0902 
3 D0502 
191005
grup 2
P
1 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
2 D1001 
3 D0503 
191006
grup 2
NP
1 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
2 D1001 
3 D0502 
   
resultats: 1 a 6 de 6 intervals de resultats:
1-6 |