LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
191101
grup 6
P
1 R0505 
2 D0905 
3 D1001 
4 D0503 
191102
grup 6
P
1 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
2 D1001 
191103
grup 8
P
1 D0901  D0904 
2 D1001 
191104
grup 6
P
1 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
2 D1001 
191105
grup 3
P
1 D0901  D0902  D0904  D0905 
2 D1001 
3 D0503 
191106
grup 3
NP
1 D0901  D0902  D0904  D0905 
2 D1001 
3 D0502 
191107
grup 4
P
1 R0703 
2 D0902 
3 D0503 
191199
grup 9
   
resultats: 1 a 8 de 8 intervals de resultats:
1-8 |