LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
191301 P
1 D0902 
2 D1001 
3 D0503 
191302 NP
1 R0504  R0505 
2 D0902 
3 D0501  D0502 
191303 P
1 D0901  D0902  D0905  D0906 
2 D0503 
191304 NP
1 R0504  R0505 
2 D0901  D0902  D0905  D0906 
3 D0502 
191305 P
1 D0901  D0902  D0905  D0906 
2 D1001 
3 D0503 
191306 NP
1 R0505 
2 D0901  D0902  D0905  D0906 
3 D0502 
191307 P
1 D0901  D0905 
2 D1001 
191308 NP
1 D0901  D0905 
   
resultats: 1 a 8 de 8 intervals de resultats:
1-8 |