CATÀLEG DE RESIDUS DE CATALUNYA
Codi Descripció
0101 Residus de l'extracció de minerals
0103 Residus de la transformació física i química de minerals metàl·lics
0104 Residus de la transformació física i química de minerals no metàl·lics
0105 Llots i altres residus de perforacions