CATÀLEG DE RESIDUS DE CATALUNYA
Codi Descripció
0601 Residus de la fabricació, formulació, distribució i utilització (FFDU) d'àcids
0602 Residus de la FFDU de bases
0603 Residus de la FFDU de sals i les seves solucions i d'òxids metàl·lics
0604 Residus que contenen metalls diferents dels esmentats en el codi 0603
0605 Llots del tractament in situ d'efluents
0606 Residus de la FFDU de productes químics que contenen sofre, de processos químics del sofre i de processos de dessulfuració
0607 Residus de la FFDU d'halògens i de processos químics dels halògens
0608 Residus de la FFDU del silici i els seus derivats
0609 Residus de la FFDU de productes químics que contenen fòsfor i processos químics del fòsfor
0610 Residus de la FFDU de productes químics que contenen nitrogen i processos químics del nitrogen i de la fabricació de fertilitzants
0611 Residus de la fabricació de pigments inorgànics i opacificants
0613 Residus de processos químics inorgànics no especificats en cap altra categoria