CATÀLEG DE RESIDUS DE CATALUNYA
Codi Descripció
1001 Residus de centrals elèctriques i altres plantes de combustió (excepte el capítol 19)
1002 Residus de la indústria del ferro i de l'acer
1003 Residus de la termometal·lúrgia de l'alumini
1004 Residus de la termometal·lúrgia del plom
1005 Residus de la termometal·lúrgia del zinc
1006 Residus de la termometal·lúrgia del coure
1007 Residus de la termometal·lúrgia de la plata, or i platí
1008 Residus de la termometal·lúrgia d'altres metalls no ferris
1009 Residus de la fosa de peces fèrries
1010 Residus de la fosa de peces no fèrries
1011 Residus de la fabricació del vidre i els seus derivats
1012 Residus de la fabricació de productes ceràmics, maons, teules i materials de construcció
1013 Residus de la fabricació de ciment, calç i guix i de productes derivats
1014 Residus de crematoris