CATÀLEG DE RESIDUS DE CATALUNYA
Codi Descripció
1406 Residus de dissolvents, refrigerants i propel·lents d'escuma i aerosols orgànics