CATÀLEG DE RESIDUS DE CATALUNYA
Codi Descripció
1801 Residus de maternitats, del diagnòstic, tractament o prevenció de malalties humanes
1802 Residus de la investigació, diagnòstic, tractament o prevenció de malalties d'animals