Registre de transportistes de residus de catalunya
A3 APROFITAMENT ASSESSORAMENT AMBIENTAL, SL
Adreça de correspondència
C/ CAL ROS DELS OCELLS, 15-17, N-2
08403 GRANOLLERS
Telèfon: 902367103
Fax: 938498555
E-mail: info@residuos.info
Web:
Codi transportista:T-2240
Codi NIMA: 0800533756
Llegenda grups
No comunicat
Residus no perillos
Residus perillos
Residus perillos i no perillos
Residus sense especificar
Matrícula: 1951-HDM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14
16
17
18
19
20
21
24
26
Matrícula: 6039-DVP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14
16
17
18
19
20
21
24
26
Matrícula: 3336-FMR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Matrícula: B-4357-US
15
19
20
22
23
25
Matrícula: 5986-DFT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Matrícula: Z-07281-R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
resultats: 1 a 6 de 6