LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
040101 NP
1 R0301  R0306 
2 D0904 
3 D0502 
040102 NP
1 R0306 
2 D0901  D0902 
3 D0502 
040103 P
1 R0201 
2 D0905 
3 D1001 
040104 NP
1 R0406 
1 R0501 
2 D0901  D0905 
040105 NP
1 D0801  D0802 
1 D0901  D0905 
040106 NP
1 R0406 
2 D0801 
2 D0901  D0902  D0905  D0906 
3 D0502 
040107 NP
1 R0301  R0302 
2 D0801  D0802 
2 D0901  D0902  D0905  D0906 
3 D0502 
040108 NP
1 R0306 
2 D0502 
040109 NP
1 R1212 
2 R0306  R0314 
3 R0101  R0102  R0103 
4 D1001 
5 D0502 
040199
   
resultats: 1 a 10 de 10 intervals de resultats:
1-10 |