SDR
El codi NIMA és un numero d'identificació, únic a tot l'estat espanyol, dels centres de producció i gestió (inclòs el transport) de residus.
Consulta inscripcions registres
DADES D'ENTITAT
Nif:
Raó social:
DADES DE CENTRES
Nima Codis Adreça física Codi Postal Municipi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LLEGENDA DE CODIS
E- Instal·lació de gestió
P- Centre productor de residus
T- Empresa transportista de residus
A- Empresa Agent de residus
N- Empresa Negociant de residus