LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
070101 P
1 R0201 
1 R0601 
2 D0801  D0802 
2 D0901  D0905 
3 D1001 
070103 P
1 R0201 
1 R0501  R0505 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D0905 
4 D1001 
070104 P
1 R0201 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D0901  D0905 
4 D1001 
070107 P
1 R0201 
1 R0501  R0505 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D0905  D0906 
4 D1001 
5 D0503 
070108 P
1 R0201 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D0905  D0906 
4 D1001 
5 D0503 
070109 P
1 D0902  D0906 
2 D1001 
3 D0503 
070110 P
1 D0902  D0906 
2 D1001 
3 D0503 
070111 P
1 R0504 
2 D0901  D0902  D0905  D0906 
3 D0503 
070112 NP
1 R0504 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D0901  D0902  D0905  D0906 
4 D1001 
5 D0502 
070199
   
resultats: 1 a 10 de 10 intervals de resultats:
1-10 |