LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
130101 P
1 R0101  R0102  R0103 
2 D1001 
130104 P
1 R0309 
1 R0902 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D0901  D0905 
4 D1001 
130105 P
1 R0309 
1 R0902 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D0901  D0905 
4 D1001 
130109 P
1 R0309 
1 R0901  R0902 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D1001 
130110 P
1 R0901 
130111 P
1 R0901 
130112 P
1 R0901 
130113 P
1 R0901 
   
resultats: 1 a 8 de 8 intervals de resultats:
1-8 |