LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
130501 P
1 R0309 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D0906 
4 D1001 
130502 P
1 R0309 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D0901  D0905  D0906  D0907 
4 D1001 
130503 P
1 R0309 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D0905  D0906 
4 D1001 
130506 P
1 R0309 
1 R0902 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D0901  D0905 
4 D1001 
130507 P
1 R0309 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D0901  D0905 
130508 P
1 R0309 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D0905  D0906 
4 D1001 
   
resultats: 1 a 6 de 6 intervals de resultats:
1-6 |