LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
161001 P
1 D0801  D0802 
1 D0901  D0905 
2 D1001 
161002 NP
1 D0801  D0802 
1 D0901  D0905 
2 D1001 
161003 P
1 D0801  D0802 
1 D0905  D0906 
2 D1001 
161004 NP
1 D0801  D0802 
1 D0905  D0906 
2 D1001 
   
resultats: 1 a 4 de 4 intervals de resultats:
1-4 |