SDR

Usuaris registrats en l'edició Anterior de la Setmana:
L'usuari de l'anterior edició, disposa del mateix codi d'usuari per entrar directament a l'aplicatiu
En l'aplicatiu, primer ha de validar o corregir les dades de l'Entitat enregistrades. Segon ha d'entrar activitats, per fer-ho premi el botó "Nova Activitat", el qual permetrà entrar una nova activitat o bé duplicar alguna de l'any anterior. El duplicat genera una copia exacte del formulari de l'activitat sense dates ni llocs, el qual ha de completar, validar i presentar de nou per aquesta nova edició 2019.
Nous usuaris de la Setmana:
Si encara no disposa de les dades de connexió, pot donar-se d'alta amb un nou codi d'usuari.
Una vegada entri a l'aplicatiu amb l'usuari i password que se li hagi assignat a través de correu electrònic, els passos a seguir són els següents:

1. Entrar les Dades de l'Entitat: Responsable de Projectes que organitzarà una o més activitats en el marc de la Setmana Europea de Prevenció de Residus 2019.

2. Entrar les Dades descriptives de l'Activitat: Cada activitat prevista té una única entrada.

3. Entrar les Dades d'ubicació i horaris per cada activitat entrada. Cal especificar com a mínim un emplaçament i la data prevista de realització.

4. Prémer Presentar per tal d'enviar l'Activitat proposada.

Un cop presentada i acceptada la proposta per participar a la Setmana només es podrà modificar o introduir nous emplaçaments, dates i horaris.

  Departament de Prevenció i Eficiència dels recursos
Àrea d'Economia Circular
Agència de Residus de Catalunya
Telf:93 567 33 00 - ext. 1181
Adreça electrònica:setmanaprevencio.arc.tes@gencat.cat
 
 
Accediu a l'SDR
  • No disposeu de les claus d'accés (per oblit o per qualsevol altre motiu)?