SDR
Formulari per recollir opinió del sector respecte l'annex 1 del Decret 152/2017, De 17 D'Octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a catalunya. Detall codis sub-r i sub-d
Identificació
Proposta de canvis
Introduïu el codi de residu amb la lupa i a continuació es mostraran les vies de gestió que té associades.


Decret 152/2017. Annex I Proposta CRC actual Eliminació Justificació argumentada del motiu pel qual es proposa eliminar aquesta via de gestió
Addició proposta Justificació argumentada del motiu pel qual es proposa addicionar aquesta via de gestió