SDR
AJUDA
 
 
Què és l’SDR?
 
L'SDR és el Sistema Documental de Residus, una eina d'ús comú per part dels productors, transportistes, gestors, agents i negociants.
 
 
 
Com puc accedir a l'SDR?
 
Un dels objectius del sistema és la màxima accessibilitat. Per això, es posen a disposició dels usuaris diferents canals d'accés:
 
 
Què necessito per accedir?
 
Per a poder accedir al sistema cal obtenir el nivell de seguretat: Codi usuari i contrasenya.
 
A tots els productors, transportistes, gestors, agents i negociants inscrits en el registre se'ls assignarà un codi d'usuari i una contrasenya. També es poden demanar nous usuaris.
 
 
Què permet fer el sistema?
 
El nou sistema permet dos tipus de funcions: realització de tràmits i obtenció d'informació.
 
Realització de tràmits:
 
 • Alta de productor: qualsevol empresa o ciutadà pot fer la seva sol·licitud d'alta en el registre de productors de residus sense necessitat d'estar registrat com usuari. Un cop donat d'alta se li assignarà un codi d'accés i una contrasenya per utilitzar l'SDR.
 • Fitxa d'Acceptació: Un cop signada, sense fer res més, ja està automàticament incorporada als sistemes d'informació de l'Agència de Residus.
 • Full de Seguiment: El pot omplir l'agent, negociant, productor i gestor. Permet obrir una incidència de rebuig.
 • Full de Seguiment Itinerant: Permet fer la planificació de totes les recollides, permetent afegir-ne o liminar-ne.
Obtenció d'informació:
 
L'usuari del sistema té accés a informació que té a veure només amb ell. El sistema garanteix la confidencialitat de les seves dades. Pot consultar:
 
 • Les seves Fitxes d'Acceptació
 • Els seus Fulls de Seguiment
 • Els seus Full de Seguiment Itinerant
 • Les incidències associades a un full
 • Les analítiques del laboratori
 • Els crèdits disponibles
 • Gestors, agents, negociants, transportistes i laboratoris autoritzats
 • El catàleg general de residus
 
On puc obtenir més informació?