SDR
AJUDA
 
 
Què és l’SDR?
 
L'SDR és el Sistema Documental de Residus, una eina d'ús comú per part dels productors, transportistes i gestors de residus industrials.
 
 
 
Com puc accedir a l'SDR?
 
Un dels objectius del sistema és la màxima accessibilitat. Per això, es posen a disposició dels usuaris diferents canals d'accés:
 
 
Què necessito per accedir?
 
Hi ha dos requisits per poder accedir al sistema:
 
 • Primer nivell de seguretat: Codi d'usuari i contrasenya.
 • Segon nivell de seguretat: Targetes de coordenades.
A tots els productors, transportistes i gestors inscrits en el registre se'ls assignarà un codi d'usuari, una contrasenya i una targeta. També es poden demanar nous usuaris.
 
 
 
Què permet fer el sistema?
 
El nou sistema permet dos tipus de funcions: realització de tràmits i obtenció d'informació.
 
Realització de tràmits:
 
 • Alta de productor: qualsevol empresa o ciutadà pot fer la seva sol·licitud d'alta en el registre de productors de residus sense necessitat d'estar registrat com usuari. Un cop donat d'alta se li assignarà un codi d'accés i una contrasenya per utilitzar l'SDR.
 • Fitxa d'Acceptació: Un cop signada, sense fer res més, ja està automàticament incorporada als sistemes d'informació de l'Agència de Residus.
 • Full de Seguiment: El pot omplir qualsevol dels participants (productor, gestor o transportista). Segueix el mateix flux de signatures que el circuit tradicional en paper i permet obrir una incidència de rebuig.
 • Full de Seguiment Itinerant: Permet fer la planificació de totes les recollides, permetent afegir-ne o liminar-ne.
 • Pagament de taxes: El nou sistema permetrà la compra de crèdits, a través d'internet, de forma anticipada o en el moment de fer-ne l'ús.
Obtenció d'informació:
 
L'usuari del sistema té accés a informació que té a veure només amb ell. El sistema garanteix la confidencialitat de les seves dades. Pot consultar:
 
 • Les seves Fitxes d'Acceptació
 • Els seus Fulls de Seguiment
 • Els seus Full de Seguiment Itinerant
 • Les incidències associades a un full
 • Les analítiques del laboratori
 • Els crèdits disponibles
 • Gestors, transportistes i laboratoris autoritzats
 • El catàleg general de residus
 
És obligatori l'ús de l'SDR?
 
L'SDR és un sistema d'ús voluntari, encara que neix amb el principal objectiu de simplificar els tràmits sense necessitat de papers, sense desplaçaments i a qualsevol hora.
 
 
 
On puc obtenir més informació?