SDR
Com signar els documents?

Si sou un productor de residus i necessiteu fer una gestió de residus podeu omplir vosaltres mateixos els documents associats a una recollida a través de I'SDR (si coneixeu totes les dades) o mitjançant un professional ja sigui: agent, negociant o gestor de residus amb instal·lació pròpia.

La documentació de seguiment dels residus és telemàtica i es pot operar amb l'SDR. Una vegada omplerta la documentació es signa telemàticament la documentació en el procés de recollida (operadors del trasllat, productor i transportista) i es tanca la gestió al lliurament i acceptació dels residus en les instal·lacions de la persona gestora de residus que signarà telemàticament a l'efecte. En cas que es vulgui signar en paper, degut a una contingència, es pot fer una impressió mitjançant l'SDR (millor fer el tràmit 100% telemàtic, residus zero) i signar en paper. En aquest cas el gestor de residus amb instal·lació pròpia haurà d'escanejar la documentació, pujar-la al sistema i finalitzar el tràmit amb la seva signatura habilitada telemàticament amb l'SDR.

Si no teniu clar el procediment específic que cal seguir per la correcta gestió dels residus, podeu consultar l'SDR (Residus/Documentació necessària) o adreçar-vos a la bústia de contacte o utilitzar el servei d'atenció telefònica especialitzat (Tel: 93 567 33 00, opció 2). En qualsevol dels casos, el personal que us atengui us orientarà de la manera més adequada segons el motiu de la vostra consulta. També podeu consultar la Guia sobre la codificació i la classificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya.