SDR
Petició Papereres
Ompliu les dades de la petició i premeu el botó Enviar. Els camps marcats amb * són obligatoris
  PETICIÓ DE PAPERERES DE PAPER CARTRÓ I ENVASOS
  Estat: Pendent validació Acceptada Denegada Lliurada Caducada
 
Lot: LOT-14   Núm petició:
 
 
DADES DEL PETICIONARI
Nom / Raó social * Tipus peticionari * Nif *  
     
Abrv. Carrer   Carrer *   Número Pis Porta Escala  
   
Poligon Municipi *   Codi postal *
     
Persona de contacte * Telèfon * Adreça de correu electrònic *  
       
Ompliu aquest apartat si voleu sol·licitar papereres de paper i cartró
 
PAPER / CARTRÓ
Quantitat sol·licitada
Quantitat acceptada
Motiu de la sol·licitud
Ompliu aquest apartat si voleu sol·licitar papereres d'envasos
 
ENVASOS
Quantitat sol·licitada
Quantitat acceptada
Motiu de la sol·licitud
Nota:  

L'entitat sol·licitant de les papereres es compromet a fer un ús adequat de les mateixes i a establir els mecanismes necessaris per tal que les fraccions recollides selectivament que es recullin siguin valoritzades mitjançant la xarxa existent de contenidors de recollida selectiva (iglús), deixalleries o bé gestors autoritzats a tal efecte.