Registre de transportistes de residus de catalunya
 •  0 Qualsevol
 •  1 Residus s˛lids fÓcilment inflamables
 •  2 Altres residus s˛lids no inclosos en altres grups
 •  3 Residus s˛lids i pastosos fermentables i llots de depuradora
 •  4 Residus s˛lids, granulats o terrosos (sorres, terres, esc˛ries, ...)
 •  5 Pols fines (cendres volants)
 •  6 Residus lÝquids i pastosos inflamables (dissolvents, hidrocarburs, ...)
 •  7 └cids, bases i altres residus corrosius
 •  8 Residus lÝquids no corrosius i no inflamables
 •  9 Residus de sals minerals, biocides, catalitzadors, ...
 •  10 Olis minerals
 •  11 Residus carnis
 •  12 Sang
 •  13 Residus fecals
 •  14 Bidons que han contingut matŔries t˛xiques
 •  15 Residus amb PCB i PCT
 •  16 Medicaments i cosmŔtics caducats, fora de normes, ...
 •  17 Residus especials en petites quantitats (res. de laboratoris, farmÓcies, ...)
 •  18 Amiant en pols
 •  19 Olis vegetals
 •  20 PneumÓtics
 •  21 Piles i bateries de tot tipus
 •  22 FrigorÝfics
 •  23 Fluorescents i llums de vapor de mercuri
 •  24 Residus sanitaris del grup III
 •  25 Residus citot˛xics
 •  26 Transports especials (gasos comprimits, explosius, ...)
 •  27 CadÓvers d'animals
Nom Municipi Comarca