Instal·lacions per a la gestió de residus industrials a Catalunya
RECUPERACIONS LA NOGUERA, SL
Codi gestor
E-1007.07
Codi NIMA
2500032185
Adreça física
POL. IND. SANT JORDI - -, PARC. 4-7
25613 CAMARASA
Adreça de correspondència
POL. IND. SANT JORDI - -, PARC. 4-7
25613 CAMARASA
Telèfon
-
Localització
Veure localització
Coordenades UTM ETRS89
X:  323265  //   Y:  4636800
Dades de l'activitat
Activitat
RECUPERACIÓ DE FUSTA I VOLUMINOSOS MITJANÇANT TRITURACIÓ I CLASSIFICACIÓ.
 
Operacions autoritzades
V15 Reciclatge i reutilització de fustes