Instal·lacions per a la gestió de residus industrials a Catalunya
PEDRERA DE L'ORDAL, SL
Codi gestor
E-1035.08
Codi NIMA
0800496892
Adreça física
CTRA. N-340 (PEDRERA EL TELÈGRAF), PK 1229,5
08739 SUBIRATS
Adreça de correspondència
CTRA. N-340 (PEDRERA EL TELÈGRAF), PK 1229,5
08739 SUBIRATS
Telèfon
660110030
Localització
Veure localització
Coordenades UTM ETRS89
X:  405832  //   Y:  4583460
Dades de l'activitat
Activitat
DIPÒSIT CONTROLAT DE TERRES I RUNES.
 
Operacions autoritzades
T15 Deposició en dipòsit de terres i runes