Instal·lacions per a la gestió de residus industrials a Catalunya
GESTORA DE RUNAS DE VILANOVA DEL VALLÉS, SL
Codi gestor
E-1155.10
Codi NIMA
0800507303
Adreça física
CTRA. DE LA ROCA-PEDRERA DE STA.QUITÈRIA, KM 22
08410 VILANOVA DEL VALLÈS
Adreça de correspondència
CTRA. DE LA ROCA - PEDRERA STA QUITERIA
08410 VILANOVA DEL VALLÈS
Telèfon
630993295
Fax
Web
Localització
Veure localització
Coordenades UTM ETRS89
X:  442980  //   Y:  4600888
Dades de l'activitat
Activitat
DIPÒSIT CONTROLAT DE TERRES I RUNES I PLANTA DE RECICLATGE
 
Operacions autoritzades
T15 Deposició en dipòsit de terres i runes
V71 Utilització en la construcció