Instal·lacions per a la gestió de residus industrials a Catalunya
GESTORA DE RUNES DEL TARRAGONÈS, SL
Codi gestor
E-1163.10
Codi NIMA
4300065341
Adreça física
POL. IND. 17 - PARC. 155, 154, 153 I 76
43792 VINEBRE
Adreça de correspondència
C/ NÀPOLS, 222-224 BX
08013 BARCELONA
Telèfon
934147488
Fax
Localització
Veure localització
Coordenades UTM ETRS89
X:  297627  //   Y:  4562608
Dades de l'activitat
Activitat
DIPÒSIT CONTROLAT I PLANTA DE RECICLATGE DE RUNES I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ.
 
Operacions autoritzades
T15 Deposició en dipòsit de terres i runes
V71 Utilització en la construcció