Instal·lacions per a la gestió de residus industrials a Catalunya
RODUHER RECICLAJES, SL
Codi gestor
E-1205.10
Codi NIMA
0800547408
Adreça física
POL. IND. CAN JARDÍ - C/ COMPOSITOR SCHUBERT, 7
08191 RUBÍ
Adreça de correspondència
POL. IND. CAN JARDÍ - C/ COMPOSITOR SCHUBERT, 7
08191 RUBÍ
Telèfon
935883198
Localització
Veure localització
Coordenades UTM ETRS89
X:  418337  //   Y:  4591753
Dades de l'activitat
No    
Activitat
RECUP.I CLAS. FERRALLA I VFU DESC, TRIT.DE BOMBETES, SEPARAC.CABLE, CLASS.PALETS, TRI.SUPORTS INFORMÀTICS, PLÀSTIC, TÈXTIL I FUSTA, DESCONTAMINACIÓ VFU, PREMSAT FILTRES D'OLI, BUIDAT D'ENV. METÀL. A PRESSIÓ, DESMUNTATGE RAEE NO PER, PNEUMÀTICS....
 
Operacions autoritzades
T32 Tractament específic
T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència
V12 Reciclatge de plàstics
V13 Reciclatge de tèxtils
V15 Reciclatge i reutilització de fustes
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics
V45 Recuperació de cables
V55 Reciclatge i recuperació de vehicles fora d'ús