Instal·lacions per a la gestió de residus industrials a Catalunya
ANNCAPA CONSULTING, SL
Codi gestor
E-1223.11
Codi NIMA
4300066554
Adreça física
PEDRERA DE PONTILS, CTRA. TV-1211, PK 1.5
43426 PONTILS
Adreça de correspondència
C/ GENERAL MITRE, 108
08006 BARCELONA
Telèfon
902730719
Fax
Web
-
Localització
Veure localització
Coordenades UTM ETRS89
X:  366503  //   Y:  4593218
Dades de l'activitat
Activitat
MONODIPÒSIT CONTROLAT DE TERRES I RUNES.
 
Operacions autoritzades
T15 Deposició en dipòsit de terres i runes