Instal·lacions per a la gestió de residus industrials a Catalunya
GESTORA DE RUNES DE L'ANOIA, SL
Codi gestor
E-1663.16
Codi NIMA
0800640821
Adreça física
CTRA. N-II (PARATGE DE LA PANADELLA), PK 534,5
08717 MONTMANEU
Adreça de correspondència
CTRA. CARDONA, 62-64 1R 2A
08240 MANRESA
Telèfon
938753036
Localització
Veure localització
Coordenades UTM ETRS89
X:  368773  //   Y:  4609520
Dades de l'activitat
Activitat
DEPOSICIÓ CONTROLADA I RECICLATGE.
 
Operacions autoritzades
T15 Deposició en dipòsit de terres i runes
V71 Utilització en la construcció