Instal·lacions per a la gestió de residus industrials a Catalunya
PUJALT VERD, SL
Codi gestor
E-550.98
Codi NIMA
0800356875
Adreça física
MINA "ISIDRO", NUCLI DE GUÀRDIA
08281 PUJALT
Adreça de correspondència
POL. IND. PLA DELS VINYATS II - C/ ENERGIA, 2
08250 SANT JOAN DE VILATORRADA
Telèfon
938764444
Fax
938764666
Localització
Veure localització
Coordenades UTM ETRS89
X:  372858  //   Y:  4617552
Dades de l'activitat
Activitat
DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RUNES. VALORITZACIÓ DE RUNES
 
Operacions autoritzades
T15 Deposició en dipòsit de terres i runes
V71 Utilització en la construcció