Instal·lacions per a la gestió de residus industrials a Catalunya
ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU
Codi gestor
E-626.99
Codi NIMA
2500017690
Adreça física
PARTIDA BELLFORT
25242 MIRALCAMP
Adreça de correspondència
AV. DOCTOR GARCIA TEIXIDO, 52
25242 MIRALCAMP
Telèfon
973601733
Localització
Veure localització
Coordenades UTM ETRS89
X:  324683  //   Y:  4605360
Dades de l'activitat
Activitat
DIPÒSIT CONTROLAT DE TERRES I RUNES I PLANTA DE RECICLATGE.
 
Operacions autoritzades
T15 Deposició en dipòsit de terres i runes
V71 Utilització en la construcció