Instal·lacions per a la gestió de residus industrials a Catalunya
DIPOSIT DE RUNES OLERDOLA AIE
Codi gestor
E-657.99
Codi NIMA
0800342733
Adreça física
PEDRERA OLÈRDOLA,
08734 OLÈRDOLA
Adreça de correspondència
C/ NÀPOLS, 222-224 BX
08013 BARCELONA
Telèfon
934147488
Fax
932006166
Localització
Veure localització
Coordenades UTM ETRS89
X:  393946  //   Y:  4574623
Dades de l'activitat
Activitat
MONODIPÒSIT CONTROLAT DE TERRES I RUNES.
 
Operacions autoritzades
T15 Deposició en dipòsit de terres i runes