Instal·lacions per a la gestió de residus industrials a Catalunya
TRACTAMENT I VALORITZACIÓ DE FANGS, SL
Codi gestor
E-760.01
Codi NIMA
2500028468
Adreça física
POL. IND. 5 - PARCEL.LES 43, 44, 45, 48 I 50
25740 PONTS
Adreça de correspondència
AV. DOCTOR TEIXIDO, 114
25242 MIRALCAMP
Telèfon
973601733
Localització
Veure localització
Coordenades UTM ETRS89
X:  348925  //   Y:  4639743
Dades de l'activitat
Activitat
MONODIPÒSIT CONTROLAT DE TERRES I RUNES I VALORITZACIÓ D'ESCÒRIES I RUNES MITJANÇANT TRITURACIÓ I GARBELLAMENT PER OBTENIR ÀRIDS.
 
Operacions autoritzades
T15 Deposició en dipòsit de terres i runes
V71 Utilització en la construcció