Instal·lacions per a la gestió de residus industrials a Catalunya
GESTORA DE RUNES DEL TARRAGONÈS, SL
Codi gestor
E-813.03
Codi NIMA
4300040033
Adreça física
POL. IND. 59 - PARTIDA LA FERRERETA, PARC. 17-18
43870 AMPOSTA
Adreça de correspondència
C/ NAPOLS, 222-224 BX
08013 BARCELONA
Telèfon
934147488
Fax
Localització
Veure localització
Coordenades UTM ETRS89
X:  294821  //   Y:  4506676
Dades de l'activitat
Activitat
DIPÒSIT CONTROLAT I PLANTA DE RECICLATGE DE TERRES I RUNES.
 
Operacions autoritzades
T15 Deposició en dipòsit de terres i runes
V71 Utilització en la construcció