Instal·lacions per a la gestió de residus industrials a Catalunya
ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU
Codi gestor
E-832.03
Codi NIMA
2500026418
Adreça física
POL. IND. 3 - PARTIDA LA GARRIGA, PARC. 90
25600 BALAGUER
Adreça de correspondència
AV. DOCTOR GARCIA TEIXIDÓ, 52
25242 MIRALCAMP
Telèfon
973601733
Localització
Veure localització
Coordenades UTM ETRS89
X:  316590  //   Y:  4631411
Dades de l'activitat
Activitat
MONODIPÒSIT CONTROLAT DE TERRES I RUNES.
 
Operacions autoritzades
T15 Deposició en dipòsit de terres i runes