LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
020101 NP
1 R0301  R0302 
1 R1001  R1002 
2 D0801  D0802 
2 D0901  D0905  D0906 
3 D0502 
020102 NP
1 R0301  R0302  R0306 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D0801  D0802 
3 D0904 
4 D1001 
5 D0502 
020103 NP
1 R0301  R0302  R0306 
1 R1001  R1002 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D0801  D0802 
4 D1001 
5 D0502 
020104 NP
1 R0306 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D1001 
4 D0502 
020106 NP
1 R0301  R0302  R0306 
1 R1001  R1002 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D0801  D0802 
020107 NP
1 R0301  R0302  R0306 
1 R1001  R1002 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D0801  D0802 
4 D1001 
020108 P
1 R0101  R0102  R0103 
2 D0905  D0906 
3 D1001 
4 D0503 
020109 NP
1 D0901  D0905  D0906 
2 D0502 
020110 NP
1 R0401  R0406 
020199
   
resultats: 1 a 10 de 10 intervals de resultats:
1-10 |