LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
020101
grup 3
NP
1 R0301  R0302 
1 R1001  R1002 
2 D0801  D0802 
2 D0901  D0904  D0905 
3 D0502 
020102
grup 11
NP
1 R0301  R0302  R0303  R0305  R0307 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D0801  D0802 
3 D0903 
4 D1001 
5 D0502 
020103
grup 2
NP
1 R0301  R0302  R0305  R0307 
1 R1001  R1002 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D0801  D0802 
4 D1001 
5 D0502 
020104
grup 2
NP
1 R0305  R0307 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D1001 
4 D0502 
020106
grup 13
NP
1 R0301  R0302  R0305  R0307 
1 R1001  R1002 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D0801  D0802 
020107
grup 3
NP
1 R0301  R0302  R0305  R0307 
1 R1001  R1002 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D0801  D0802 
4 D1001 
020108
grup 9
P
1 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
2 D0904  D0905 
3 D1001 
4 D0503 
020109
grup 3
NP
1 D0901  D0904  D0905 
2 D0502 
020110
grup 2
NP
1 R0401  R0402  R0403 
020199
grup 3
   
resultats: 1 a 10 de 10 intervals de resultats:
1-10 |