LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
020701 NP
1 R0301  R0302  R0306 
1 R1001  R1002 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D0801  D0802 
3 D0901 
4 D1001 
5 D0502 
020702 NP
1 R0301  R0302  R0306 
2 R0101  R0102  R0103 
3 D0801  D0802 
3 D0901  D0905  D0906 
4 D1001 
5 D0502 
020703 NP
1 D0901 
2 D0502 
020704 NP
1 R0301  R0302  R0306 
2 D0801  D0802 
2 D0906  D0908 
3 D0502 
020705 NP
1 R0301  R0302 
1 R1001  R1002 
2 D0801  D0802 
2 D0901  D0905  D0906 
3 D0502 
020799
   
resultats: 1 a 6 de 6 intervals de resultats:
1-6 |