LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
030101
grup 1
NP
1 R0301  R0304  R0305  R0307 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D0801  D0802 
4 D1001 
5 D0502 
030104
grup 1
P
1 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
2 D1001 
3 D0503 
030105
grup 2
NP
1 R0301  R0304  R0305  R0307 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D0801  D0802 
4 D1001 
5 D0502 
030199
grup 1
   
resultats: 1 a 4 de 4 intervals de resultats:
1-4 |