LLISTA DE RESIDUS
Vies de gestió
Codis vigents Codis a extingir
CER Transport Classe Prior. Valori. / Elimi. VAL TDR
040101
grup 2
NP
1 R0301  R0305  R0307 
2 D0903 
3 D0502 
040102
grup 1
NP
1 R0305  R0307 
2 D0901  D0902 
3 D0502 
040103
grup 6
P
1 R0201 
2 D0904 
3 D1001 
040104
grup 8
NP
1 R0402 
1 R0501 
2 D0901  D0904 
040105
grup 8
NP
1 D0801  D0802 
1 D0901  D0904 
040106
grup 3
NP
1 R0402 
2 D0801 
2 D0901  D0902  D0904  D0905 
3 D0502 
040107
grup 3
NP
1 R0301  R0302 
2 D0801  D0802 
2 D0901  D0902  D0904  D0905 
3 D0502 
040108
grup 1
NP
1 R0305  R0307 
3 D0502 
040109
grup 2
NP
1 R0305  R0307  R0309 
1 R1208 
2 R0101  R0102  R0103  R0104  R0105 
3 D1001 
4 D0502 
040199
grup 2
   
resultats: 1 a 10 de 10 intervals de resultats:
1-10 |